اسفند ۱۷, ۱۳۹۹

اتمام طرح پژوهشی «بررسی عملکرد آزمایشگاه های شیمی و پتروشیمی در خصوص فرآورده های هیدروکربنی از طریق اجرای آزمون مهارت»

طرح پژوهشی با عنوان «بررسی عملکرد آزمایشگاه های شیمی و پتروشیمی در خصوص فرآورده های هیدروکربنی از طریق اجرای آزمون مهارت» در پژوهشکده ارزیابی کیفیت و […]
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹

اتمام طرح پژوهشی «بررسی عملکرد آزمایشگاه های صنایع غذایی و کشاورزی در آزمون های شیمیایی نوشیدنی ها- مطالعه موردی آب انار»

طرح پژوهشی با عنوان «بررسی عملکرد آزمایشگاه های صنایع غذایی و کشاورزی در آزمون های شیمیایی نوشیدنی ها- مطالعه موردی آب انار» در پژوهشکده ارزیابی کیفیت […]
اسفند ۱۷, ۱۳۹۹

اتمام طرح پژوهشی «بررسی عملکرد آزمایشگاه های صنایع غذایی و کشاورزی از طریق اجرای آزمون مهارت- مطالعه بر روی اندازه گیری فلز آرسنیک در آرد برنج»

طرح پژوهشی با عنوان «بررسی عملکرد آزمایشگاه های صنایع غذایی و کشاورزی از طریق اجرای آزمون مهارت- مطالعه بر روی اندازه گیری فلز آرسنیک در آرد […]
آذر ۲۶, ۱۳۹۹

فراخوان ثبت نام آزمایشگاه ها در آزمون مهارت «میکروبیولوژی- شمارش کلی میکروارگانیسم های مزوفیل هوازی»

به اطلاع آزمایشگاه­های فعال در زمینه میکروبیولوژی می رساند که ثبت نام آزمون مهارت «میکروبیولوژی-شمارش کلی میکروارگانیسم­ های مزوفیل هوازی» در مرکز آزمون مهارت استاندارد پژوهشکده […]
آذر ۹, ۱۳۹۹

فراخوان ثبت نام آزمایشگاه ها درآزمون مهارت آرد گندم

  به اطلاع آزمایشگاه های فعال در زمینه صنایع غذایی و کشاورزی می رساند که ثبت نام در آزمون مهارت با عنوان «نوشیدنی ها ـ آزمونهای […]
آذر ۹, ۱۳۹۹

آغاز ثبت نام آزمون مهارت خواص مکانیکی پلاستیک ها – کشش

مرکز آزمون مهارت استاندارد، اجرای آزمون مهارت «خواص مکانیکی پلاستیک ها – کشش» را در برنامه زمستان ۱۳۹۹ قرار داده است. فرصت ثبت نام در این […]
مهر ۱۵, ۱۳۹۹

ثبت نام آزمون مهارت « فرآورده های نفتی – هیدوکربن»

به اطلاع آزمایشگاه‌های فعال در حوزه فرآورده های نفتی می‌رساند، ثبت نام آزمون مهارت ” فرآورده های نفتی – هیدوکربن” در مرکز آزمون مهارت استاندارد آغاز […]
مرداد ۱۴, ۱۳۹۹

خاتمه طرح پژوهشی با عنوان «طراحی الگو و تهیه نمونه همگن و پایدار برای آزمون مهارت خواص مکانیکی روکش سیم و کابل»

طرح پژوهشی با عنوان «طراحی الگو و تهیه نمونه همگن و پایدار برای آزمون مهارت خواص مکانیکی روکش سیم و کابل» در پژوهشکده ارزیابی کیفیت و […]
دی ۱۸, ۱۳۹۸

ثبت نام آزمون مهارت «صنایع غذایی و کشاورزی – اندازه گیری آفلاتوکسین در مواد غذایی»

به اطلاع آزمایشگاه‌های فعال در صنایع غذایی و کشاورزی می‌رساند، برگزاری آزمون مهارت “اندازه گیری آفلاتوکسین در مواد غذایی” در برنامه بهمن ۹۸ مرکز آزمون مهارت […]