مهر ۲, ۱۳۹۷

تسلیت به مناسبت عاشورای حسینی

خیزش عظیم و مقدس عاشورا ، پیام ها و عبرتهای فراوانی ، نه تنها برای مسلمانان ، بلکه برای همه مردم جهان دارد . پیام های […]