گزارش کمیته های فنی ارزیابی آزمایشگاه های همکار اداره کل استاندارد استان تهران

از تاریخ ۹۸/۴/۱۶ تا ۹۸/۶/۲۴ تعداد ۸ جلسه کمیته فنی آزمایشگاه­های همکار اداره کل استاندارد استان تهران در محل اداره کل استاندارد استان تهران تشکیل شد. این جلسات با حضور مدیر کل، ریاست ادارات مختلف اداره کل (رئیس اداره تائید صلاحیت، رئیس اداره امور آزمایشگاهها، رئیس اداره اوزان و مقیاسها، رئیس اداره نظارت بر صادرات و واردات)، نماینده انجمن آزمایشگاههای همکار و نماینده پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت تشکیل شد. در نتیجه این کمیته ها مجموعاً ۸۲  پرونده بررسی و تعیین تکلیف گردید. بر این اساس تعداد ۶ گواهینامه صادر، ۵۸ پرونده تمدید، ۱۴ پرونده تعلیق و ۱ پرونده رفع تعلیق شد. همچنین پرونده ۱ آزمایشگاه ابطال و ۲ افزایش دامنه مورد تائید قرار گرفت.

لازم به ذکر است تعداد ۳۱۲ آزمایشگاه همکار استان که در ۱۱ صنعت مختلف (غذایی، ساختمانی، شیمیایی، مکانیک، خودرو، مهندسی پزشکی، کالیبراسیون، نساجی، بسته بندی، برق و انگ فلزات) در استان تهران فعال می باشند. این آزمایشگاه ها  از سال ۱۳۹۲ توسط پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت پژوهشگاه استاندارد مورد ارزیابی سالانه قرار می گیرند.