گزارش جلسه کمیته فنی اداره کل استاندارد استان تهران تاریخ ۹۸/۰۴/۰۹

جلسه کمیته فنی تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار اداره کل استاندارد استان تهران در تاریخ ۹۸/۰۴/۰۹ در محل آن اداره کل با حضور مدیر کل و روسای ادارات امور آزمایشگاه ها، تایید صلاحیت و سیستم های کیفیت، ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی، اندازه شناسی و اوزان و مقیاس ها و نماینده انجمن آزمایشگاه های همکار استان و نماینده پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت در محل استاندارد تهران برگزار شد.  

در این جلسه پرونده ارزیابی ۱۳ آزمایشگاه در زمینه های برق و الکترونیک، ساختمانی و معدن، شیمیایی و پلیمر، کالیبراسیون، خودرو، مکانیک و فلزشناسی و غذایی و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه آن گواهینامه تایید صلاحیت ۹ آزمایشگاه تمدید و گواهینامه ۳ آزمایشگاه تعلیق شد. همچنین مقرر شد یک آزمایشگاه مجددا مورد ارزیابی قرار گیرد. ارزیابی آزمایشگاه‌های همکار اداره کل استاندارد استان تهران از سال ۱۳۹۲ توسط پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت پژوهشگاه استاندارد، در حال انجام می‌باشد.