پروژه بررسی وضعیت صنعت شیرینی و شکلات در گروه پژوهشی شمال غرب پژوهشگاه استاندارد آغاز شد.

هدف از این پروژه بررسی وضعیت واحدهای تولیدی شیرینی و شکلات در استان آذربایجان شرقی است. گروه پژوهشی منطقه ای تقاضا محور شمال غرب به عنوان قطب پژوهشی صنعت شیرینی، شکلات، قند و فرآورده‌های جانبی قنادی انتخاب شده است. این استان با بیش از ۳۶۰ واحد تولیدی شیرینی و شکلات با تولید بیش از ۸۰۰ نوع فرآورده این صنعت، بیشترین صادرات این محصولات را در کشور به خود اختصاص داده است لذا این پروژه جهت بررسی میزان انطباق واحدهای تولیدی و محصولات آنها با استانداردهای ملی مربوطه و بررسی نقاط ضعف و قوت آنها با هدف توسعه این صنعت در استان و افزایش میزان صادرات این محصولات، آغاز شده است .