موافقت ISO و ILAC با افزایش دوره گذار استاندارد ISO/IEC 17025: 2017 از نوامبر ۲۰۲۰ به ژوئن ۲۰۲۱ به دلیل محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کووید ۱۹

در نتیجه همه‌پرسی ILAC که در ماه می۲۰۲۰ برگزار شد، سازمان ISO به عنوان مرجع بین المللی استانداردسازی و ILAC به عنوان مرجع بین المللی اعتباربخشی، بخشنامه مشترک ۲۰۱۷ در زمینه دوره گذار استاندارد ISO/IEC 17025:2017 را تجدیدنظر و مجدداً صادر كردند.

 مطابق بخشنامه سال ۲۰۱۷، به ازمایشگاه ها فرصت داده شده بود طی یک دوره سه ساله فرآیندهای خود را از ویرایش قبلی این استاندارد (نسخه ۲۰۰۵) بر ویرایش جدید (نسخه ۲۰۱۷) منطبق کنند. طبق بخشنامه جدید، با توجه شرایط کنونی ناشی از پاندمی کووید ۱۹، این دوره سه ساله تمدید شده و به مشتریان آزمایشگاه ها این اطمینان داده شده است که گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده براساس استاندارد ISO/IEC 17025:2005 تا اول ژوئن ۲۰۲۱ معتبر است.

استاندارد ISO/IEC 17025 شامل الزاماتی است که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون باید برآورده کنند تا بتوانند اثبات کنند که یک سیستم مدیریت را به کار گرفته و برقرار نگه می دارند و از نظر فنی دارای صلاحیت بوه و قادر به فراهم کردن نتایج معتبر می باشند.