فراخوان ثبت نام آزمایشگاه ها در آزمون مهارت «میکروبیولوژی- شمارش کلی میکروارگانیسم های مزوفیل هوازی»

به اطلاع آزمایشگاه­های فعال در زمینه میکروبیولوژی می رساند که ثبت نام آزمون مهارت «میکروبیولوژی-شمارش کلی میکروارگانیسم­ های مزوفیل هوازی» در مرکز آزمون مهارت استاندارد پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، آغاز شده است و تا تاریخ ۲۰ دی ۹۹ ادامه دارد. 

این آزمون با هدف ارزیابی و ارتقای عملکرد آزمایشگاه‌های این حوزه و همچنین ایجاد فرصتی برای مقایسه نتایج آزمایشگاه‌ها با یکدیگر، مطابق با الزامات استاندارد INSO-ISO-IEC 17043، طراحی شده و برگزار خواهد شد.

مطابق توصیه استانداردISO/IEC 17025 ، شرکت در آزمون های مهارت از بهترین روش های تضمین کیفیت نتایج آزمایشگاه می باشد. کسب اطلاعات بیشتر از طریق سایت مرکز آزمون مهارت استاندارد   pt.standard.ac.ir یا شماره تماس های ۳۲۸۶۱۲۳۱-۰۲۶ و ۸-۳۲۸۰۶۰۳۱-۰۲۶ داخلی ۲۷۸۶ میسر می باشد.

کلیه آزمایشگاه­های فعال در زمینه میکروبیولوژی، دارای توانایی انجام آزمون ها از جمله آزمایشگاه های دارای گواهینامه تایید صلاحیت استاندارد ISO/IEC 17025، آزمایشگاه های همکار سازمان ملی استاندارد و سایر سازمان ها، آزمایشگاه های دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی و … که نیاز به شرکت در فضای رقابتی سالم برای ارزیابی عملکرد خود در مقایسه با آزمایشگاه های مشابه دارند، امکان ثبت نام و حضور در این آزمون ها را دارند.