تمدید مهلت ثبت نام آزمون مهارت «مکانیک و فلزشناسی- کوانتومتری فولاد کم آلیاژ»

به اطلاع آزمایشگاه های فعال در حوزه مکانیک و فلزشناسی می رساند با توجه به استقبال مشارکت کنندگان، ثبت نام آزمون مهارت “مکانیک و فلزشناسی- کوانتومتری فولاد .کم آلیاژ” تا تاریخ  98/06/15 تمدید شد. مرکز آزمون مهارت استاندارد (شماره تلفن ۸-۳۲۸۰۶۰۳۱- ۰۲۶ داخلی ۲۷۸۶)، آماده پاسخگویی به سوالات و نظرات علاقه مندان می باشند.