برگزاری آزمون های مهارت در مرکز آزمون مهارت استاندارد

مرکز آزمون مهارت استاندارد پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت تاکنون موفق به برگزاری ۲۳ آزمون مهارت در زمینه های صنایع غذایی و کشاورزی، میکروبیولوژی، برق و الکترونیک، اندازه شناسی و اوزان (کالیبراسیون)، صنایع آرایشی و بهداشتی، انگ فلزات گرانبها، صنایع شیمی و پتروشیمی و پلیمر، مکانیک و فلز شناسی و خودرو و نیرو محرکه و صنایع ساختمانی و معدنی شده است.

این مرکز کار خود را از سال 1393 با تدوین و استقرار استاندارد ISO IEC 17043 آغاز کرد و در سال ۱۳۹۵ موفق به دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ISO IEC 17043 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گردید.

آزمون مهارت یکی از مهمترین و سنجیده ترین ابزارها جهت حصول اطمینان از نتایج اندازه گیری، کیفیت خدمات آزمایشگاه و ارزیابی عملکرد فنی آزمایشگاه است. شرکت در آزمون مهارت، روشی است که در آن نتایج آزمون آزمایشگاه در مقایسه با سایر آزمایشگاه­های مشابه، به وسیله مرجع بی طرف (مجری آزمون مهارت- PT povider) ارزیابی می شود. این مرکز براساس الزامات استاندارد ISO-IEC 17043، برای برگزاری آزمون ها، اقلام همگن و پایدار تهیه کرده و در اختیار مشارکت کنندگان قرار می دهد و به مقایسه نتایج یک آزمایشگاه با مقادیر واقعی اقلام تحت آزمون (PT item) می پردازد و نتیجه بررسی به صورت آماره های عملکردی و نقاط ضعف و قوت و فرصتهای بهبود مشارکت کنندگان، در قالب گزارش آزمون مهارت ارائه می گردد.

مخاطبین آزمون های مهارت، کلیه آزمایشگاه­های دارای تجهیزات و توانایی انجام آزمون ها از جمله آزمایشگاه­های دارای گواهینامه تایید صلاحیت استاندارد ISO/IEC 17025، آزمایشگاه­های همکار سازمان ملی استاندارد و سایر سازمان ها، دانشگاه­ها، پژوهشگاه­ها، مراکز علمی و پژوهشی و مراکز مستقل انجام آزمون می باشند.

تقویم آزمون مهارت و اطلاعات تکمیلی در سایت مرکز آزمون مهارت به آدرس pt.standard.ac.ir در دسترس است.

مرکز آماده دریافت پیشنهادات در خصوص برگزاری آزمون های مهارت از طریق شماره تلفن های ۳۲۸۶۱۲۳۱-۰۲۶ و ۳۲۸۰۳۸۹۲-۰۲۶و آدرس ایمیل pt@standard.ac.ir می باشد.