اعلام شرایط و ضوابط متقاضیان جدید تدوین استاندارهای ملی ایران (اشخاص حقیقی درون سازمانی و برون سازمانی)

دفتر تدوین استانداردهای ملی، شرایط لازم جهت تایید اشخاص حقوقی برای تدوین استانداردهای ملی، را به شرح زیر اعلام کرد. 

۱-مدارک لازم برای تایید اشخاص حقیقی برون سازمانی با پروانه کارشناسی

– پروانه کارشناسی در حوزه تدوین استانداردهای ملی

۲-مدارک لازم برای تایید اشخاص حقیقی برون سازمانی به صورت بدون حق الزحمه

-گواهی آموزشی دوره های استاندارد شماره ۵ و روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی ایران (طی ۳ ساله قبل از درخواست)

-مدرک تحصیلی دانشگاهی

-مشارکت در تدوین حداقل ۳ استاندارد ملی

-ارسال و تایید رزومه کاری

۳-مدارک لازم برای تایید همکاران درون سازمانی

-گواهی آموزشی دوره های استاندارد شماره ۵ و روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی ایران (طی ۳ ساله قبل از درخواست)

-مدرک تحصیلی دانشگاهی

-مشارکت در تدوین حداقل ۳ استاندارد ملی

لازم است متقاضیان علاوه بر تکمیل مدارک و مستندات فوق، در سامانه تدوین استانداردهای ملی نیز ثبت نام نمایند.

 این اطلاعیه در راستای ارتقای سطح کیفی استاندارد سازی در کشور و همچنین انتخاب متقاضیان دارای صلاحیت جهت تدوین استانداردهای ملی ایران صادر شده است.