اتمام طرح پژوهشی «بررسی عملکرد آزمایشگاه های صنایع غذایی و کشاورزی از طریق اجرای آزمون مهارت- مطالعه بر روی اندازه گیری فلز آرسنیک در آرد برنج»

طرح پژوهشی با عنوان «بررسی عملکرد آزمایشگاه های صنایع غذایی و کشاورزی از طریق اجرای آزمون مهارت- مطالعه بر روی اندازه گیری فلز آرسنیک در آرد برنج» در پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، به پایان رسید.

این طرح پژوهشی با توجه به ضرورت اطمینان از عملکرد صحیح آزمایشگاه ها و درستی نتایج آزمون صادر شده توسط آنها و با هدف تهیه نمونه های همگن و پایدار برای سنجش عملکرد آزمایشگاههای فعال سراسر کشور در حوزه سم شناسی (فلزات سنگین) صنایع غذایی و کشاورزی، توسط مرکز آزمون مهارت استاندارد، در مدت زمان ۷ ماه طراحی و اجرا گردید.

در این پروژه عملکرد ۲۵ آزمایشگاه از سراسر کشور در خصوص اندازه گیری ارسنیک در آرد برنج مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل نتایج نشان داد که تنها %۵۶ از مشارکت کنندگان، موفق به کسب نتیجه «رضایت بخش» شدند. ۳۲% درصد از مشارکت کنندگان نتایج غیرقابل قبول و ۱۲% نتایج مشکوک داشتند.

 با توجه به نتایج این طرح و به دلیل اثرات سوء فلزات سنگین بر سلامت انسان و لزوم کنترل این فلزات در مواد غذایی، لازم است آزمایشگاه­ها دقت و توجه بیشتری نسبت به انجام این آزمون داشته باشند.