اتمام طرح پژوهشی «بررسی عملکرد آزمایشگاه های شیمی و پتروشیمی در خصوص فرآورده های هیدروکربنی از طریق اجرای آزمون مهارت»

طرح پژوهشی با عنوان «بررسی عملکرد آزمایشگاه های شیمی و پتروشیمی در خصوص فرآورده های هیدروکربنی از طریق اجرای آزمون مهارت» در پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، به پایان رسید.

این طرح پژوهشی با توجه به اهمیت فرآورده­های نفتی به عنوان یکی از کالاهای استراتژیک و مورد مصرف جامعه، به سفارش معاونت ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران، توسط مرکز آزمون مهارت استاندارد، در مدت زمان ۶ ماه طراحی و اجرا گردید. هدف از اجرای این طرح بررسی عملکرد آزمایشگاه های فعال حوزه فرآورده های نفتی در سطح کشور بوده است.

در این پروژه عملکرد ۵۰ آزمایشگاه در خصوص ۲۰ اندازه ده مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل از آن نشان داد که بیش از ۷۰% مشارکت کنندگان در همه اندازه­ده­ها­ موفق به کسب نتیجه «رضایت بخش» شدند. همچنین بر اساس نتایج حاصل شده بیشترین درصد نتایج نامطلوب در اندازه­ده­های چگالی در دمای ۱۵ درجه سلسیوس، نقطه ریزش و گرانروی کینماتیک در ۴۰ درجه سلسیوس، مشاهده گردید.