مرکز مشاوره خدمات استاندارد سازی (کلینیک استاندارد)

یکی از فعالیت های پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت در قالب پروژه های کاری میان مدت و بلند مدت شامل مشاوره فنی به واحد های تولیدی و استاندارد سازی فعالیت های آنها می باشد. به همین منظور دفتر کلینیک های استاندارد در شهرک های صنعتی (هم اکنون در شهرک صنعتی شمس آباد) از سال 1392 فعالیت خود را آغاز نمود . کلینیکهای استاندارد، محلی برای تعامل مستقیم با متقاضیان دریافت انواع خدمات مشاوره ای است. انواع خدمات مشاوره نظیر مشاوره دریافت نشان استاندارد، استقرار سیستم های مدیریت، خدمات فنی برای رفع مشکلات صاحبان صنایع و تدوین استانداردهای پژوهش محور و ... از طریق این دفاتر قابل ارائه است.
دانلود کنید
فرم درخواست صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد
دانلود کنید
فرم چک لیست مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد
دانلود کنید
پرسشنامه اطلاعات فنی
دانلود کنید
فرم گزارش کنترل کیفی ماهانه
مشاهد فلوچارت مراحل اجرا

ستاد کلینیک ها

  • کرج-میدان استاندارد-خیابان ذوب آهن-سازمان ملی استاندارد-پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
  • 026-32861130

  • 026-32861210

شهرک صنعتی شمس آباد

  • بلوار گلستان – ساختمان فناوری ط 2 اتاق 211
  • 56235313