پژوهش های کاربردی

با وجود استخدام اعضای هئیت علمی، پژوهشکده آمادگی اجرای پروژهای پژوهشی، طبق نیازهای سازمان و سایر متقاضیان است. با تدوین پروپوزال هر طرح و تعیین مدیر پروژه، پژوهشهای کاربردی آغاز می شود و در پایان گزارش طرح به متقاضی تقدیم می گردد. برخی طرح های تحقیقاتی واگذار شده به این پژوهشکده به شرح زیر می باشد:
 • شناسایی استانداردهای مورد نیاز در حوزه خدمات کشور
 • بررسی تکالیف قانونی و احصاء استانداردهای مرتبط با سازمان استاندارد در کشور
 • ارائه خدمات پژوهشی جهت ترسیم نقشه راه و استقرار سیستم به منظور دریافت گواهینامه CB جهت صدور گواهی کیفیت کالا و تجهیزات در وزارت نفت
 • بررسی پتانسیل های آزمون در کشور جهت آزمون کامل ده گروه کالا و تجهیزات اولویت دار وزارت نفت ساخت داخل
 • بسترسازی جهت توانمندسازی پژوهشگاه نفت برای احراز شرایط تبدیل شدن به پیمانکار فرعی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بر اساس الزامات 17025
 • برگردان استانداردهای مورد نیاز صادرات و واردات به انگلیسی
 • ایجاد مرکز آزمون مهارت Proficiency testing
 • بازنگری ساختار و قانون سازمان ملی استاندارد
 • توانمندسازی صنایع مشمول طرح تجا
 • هدایت طرح مطالعات بازار در بهار 94 در کشور
 • نظارت بر عملکرد شرکت های بازرسی کننده تجهیزات تفریحی
 • بررسی ایمنی تجهیزات مهد کودک ها
 • بررسی رعایت الزامات استانداردهای ملی ایران در تجهیزات ورزشی( بدنسازی) مستقر در پارکها