سامانه های مدیریت

گروه پژوهشی سامانه های مدیریت ، در راستای وظایف پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، به شرح ذیل در زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی مشغول به کار می باشد.

  • تدوین استانداردهای ملی و بین المللی
  • شرکت در کمیته های تدوین استاندارد در سطح ملی و بین‌المللی
  • برگزاری دوره های آموزش فنی و تخصصی کارشناسان و ممیزان در چارچوب برنامه و سیاست های اداره کل آموزش و ترویج
  • انجام فعالیتهای پژوهشی به منظور ارتقاء کیفیت کالاها و خدمات و کمک به بهبود روشهای تولید و کارآیی صنایع و گواھی انطباق و توسعه وتقویت قانون حمایت از مصرف کنندگان
  • ارتباط فعال و پویا با سایر موسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج کشور در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط
  • ارتباط با افراد صاحب نظر، متخصص، مبتکر و کارآفرین در مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی کشور و فراهم نمودن امکانات لازم
  • انتشار نتایج پژوهش ها و فعالیت های علمی و فنی از طریق چاپ کتب، مجلات، مقالات و غیره در زمینه بازرسی و ارزیابی انطباق
  • برگزاری همایش‌ها و کارگاه های پژوهشی و آموزشی
  • ارتباط با سازمانهای بین‌المللی مربوط و رعایت الزامات و استانداردهای بین المللی
  • مشاوره در جهت طراحی و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت