ارزیابی انطباق و مهارت

گروه پژوهشی ارزیابی انطباق و مهارت، در راستای وظایف پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، به شرح ذیل در زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی مشغول به کار می باشد .

 • تدوین استانداردهای ملی در زمینه بارزسی و ارزیابی انطباق
 • مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی
 • شرکت در کمیته های تدوین استاندارد در سطح ملی و بین‌المللی در زمینه بازرسی و ارزیابی انطباق
 • همکاری با مراجع تایید صلاحیت ملی، شرکت‌های بازرسی کننده و بازرسی شونده به منظور جمع‌آوری مدارک، مستندات و اطلاعات از منابع معتبر داخلی و خارجی با هدف تهیه و تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی
 • برگزاری دوره های آموزش فنی و تخصصی کارشناسان و ممیزان در چارچوب برنامه و سیاست های اداره کل آموزش و ترویج
 • انجام فعالیت های پژوهشی به منظور ارتقاء کیفیت کالاها و خدمات و کمک به بهبود روشهای تولید و کارآیی صنایع و گواھی انطباق و توسعه و تقویت قانون حمایت از مصرف کنندگان
 • ارتباط فعال و پویا با سایر موسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج کشور در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط در زمینه بازرسی و ارزیابی انطباق از قبیل سازمانهای گواهی کننده اشخاص، سازمانهای گواهی کننده، آزمایشگاه آزمون وکالیبراسیون
 • ارتباط با افراد صاحب نظر، متخصص ، مبتکر و کارآفرین در مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی کشور و فراهم نمودن امکانات لازم و کمک به گروه پژوهشی بازرسی و ارزیابی انطباق از جمله مجامع جهانی تایید صلاحیت و و نظام ملی تایید صلاحیت ونظارت بر IB ها و CB ها
 • انتشار نتایج پژوهش ها و فعالیت های علمی و فنی از طریق چاپ کتب، مجلات، مقالات و غیره در زمینه بازرسی و ارزیابی انطباق
 • برگزاری دوره های آموزشی، همایش‌ها و کارگاه های پژوهشی و آموزشی در زمینه نظام ارزیابی انطباق، پذیرش گواهینامه ها و نتایج آزمون و سایر امور مربوط به بازرسی و ارزیابی انطباق
 • ترجمه مدارک فنی مرتبط با بازرسی و ارزیابی انطباق و انتشار آنها
 • ارتباط با سازمانهای بین‌المللی مربوط (ISO/CASCO) و رعایت الزامات و استانداردهای بین المللی
 • همکاری با ماهنامه استاندارد