ارزیابی آزمایشگاه ها

سازمان ملی استاندارد در ارزیابی انطباق محصولات تولید داخل و وارداتی که استاندارد آنها مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد می‌باشد، علاوه بر امکانات آزمایشگاههای خود از همکاری آزمایشگاه های آزمون و یا کالیبراسیون سایر بخش ها ، نهادها ، پژوهشگاهها و مراکز آموزشی استفاده می نماید. برای این منظور ضروری است آزمایشگاهها امکانات و تسهیلات لازم برای انجام آزمونها را داشته باشند و مورد ارزیابی مستمر قرار گیرند. از ابتدای اسفندماه سال 1391 مطابق تفاهم نامه منعقده با اداره استاندارد استان تهران ، تائید صلاحیت و ارزیابی های تمدید و افزایش دامنه گواهینامه آزمایشگاه های همكار آزمون و کالیبراسیون اداره کل استاندارد استان تهران برطبق روش اجراییNACI-P13 و پس از بازنگری جدید این روش اجرایی، مطابق 111/208/ر توسط پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت انجام می شود. بطور خلاصه درخواستهای ارزیابی شامل سه دسته ذیل می شوند:

تمدید: کلیه آزمایشگاههایی که موعد تمدید سالانه آنها فرا می رسد موظفند سه ماه قبل از اتمام تاریخ اعتبار پروانه تایید صلاحیت نسبت به تکمیل فرم درخواست تمدید (فرم 24) اقدام نموده و به اداره کل استان تحویل نمایند. این اداره پس از بررسی و تایید، درخواست را به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت ارجاع می دهد. (پیشنهاد می شود جهت تسریع در فرآیند ارزیابی، نسخه ای از درخواست به شماره فاکس پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت (44622026) ارسال شود.)

صدور: آزمایشگاههایی که متقاضی همکاری با اداره کل استان می باشند درخواست خود را طی فرم درخواست صدور و فرم ویژه متقاضیان گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار استانی (فرم های شماره 22 و 23) به اداره کل استان ارسال می دارند و اداره کل پس از بررسی های لازم و در صورت تایید درخواست، مورد را طی نامه تاییدیه کمیته فنی و به انضمام فرم درخواست 23 به آزمایشگاه و پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت ارجاع می دهد.

افزایش دامنه: آزمایشگاه همکار در صورت تمایل به افزودن آزمون یا فرآورده های جدید، درخواست افزایش دامنه به شماره 23 را تکمیل و به اداره کل استان ارسال می نماید. این مورد هم پس از بررسی و در صورت تایید کمیته نیاز سنجی به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت ارجاع می شود.
مراحل ارزیابی
  • جلسه افتتاحیه (معرفی تیم ارزیابی، شرح خلاصه فرآیند ارزیابی، تقسیم کار بین اعضا تیم و افراد رابط از آزمایشگاه)
  • ارزیابی سیستم کیفیت آزمایشگاه توسط سرارزیاب (مطابق چک لیست 44).
  • ارزیابی کفایت فنی آزمایشگاه مطابق دامنه فعالیت درخواستی توسط کارشناسان فنی
  • جلسه جمع بندی نتایج ارزیابی با حضور اعضا تیم ارزیابی: در این جلسه سرارزیاب نسبت به تکمیل بندهای فنی چک لیست با نظر کارشناسان فنی اقدام می نماید. موارد عدم تطابق را در صورت وجود تکمیل می نماید و نیز تذکرات، فرصتهای بهبود و پیشنهادات کل اعضا تیم مشخص می گردد.
  • جلسه اختتامیه با حضور تیم ارزیابی و مدیر/ مدیرفنی آزمایشگاه : در این جلسه سرارزیاب ضمن برشمردن نقاط قوت آزمایشگاه، خلاصه ای از ارزیابی انجام شده و جزییات عدم انطباقهای ثبت شده و تذکرات و فرصتهای بهبود را اعلام می نماید. مهلت مقرر رفع عدم انطباقها (طبق روش اجرایی حداکثر یک ماه) در فرم عدم انطباق ثبت می گردد. فرمهای چک لیست ارزیابی (44) و فرمهای عدم انطباق می بایست به تایید تیم ارزیابی و مدیر/مدیرفنی آزمایشگاه برسد. اصل فرمهای عدم انطباق و یک نسخه کپی چک لیست ارزیابی (44) در اختیار آزمایشگاه قرار داده می شود.
مدارک مورد نیاز جهت صدور و افزایش دامنه آزمایشگاه همکار
دانلود کنید
فرم درخواست صدور یا افزایش دامنه - فرم ۲۳ (PDF)
دانلود کنید
فرم درخواست صدور یا افزایش دامنه - فرم ۲۳ (word)
دانلود کنید
فرم ویژه متقاضیان گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار استانی - فرم ۲۲ (PDF)
دانلود کنید
فرم ویژه متقاضیان گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار استانی - فرم ۲۲ (word)
دانلود کنید
فرم مستندات آزمایشگاه ها برای صدور - چک لیست ۴۶ (PDF)
دانلود کنید
چک لیست ارزیابی (PDF)
دانلود کنید
چک لیست ارزیابی (word)
دانلود کنید
روش اجرای ارزیابی آزمایشگاه های همکار ۱۱۱/۲۰۸/ ر (PDF)
دانلود کنید
فرم تعهد آزمایشگاه همکار (PDF)
دانلود کنید
فرم تعهد پیمانکار فرعی (PDF)
دانلود کنید
فرم تعهد پیمانکار فرعی (word)
دانلود کنید
فرم رازداری کارکنان (PDF)
**مهم :‌ضروری است آزمایشگاههای متقاضی صدوریا افزایش دامنه یک نمونه برگ آزمون تکمیل شده به همراه فهرست تجهیزات آزمون مربوط به هر ردیف فعالیت درخواستی را تکمیل و ارائه نمایند.
مدارک مورد نیاز جهت تمدید گواهینامه آزمایشگاه همکار
دانلود کنید
فرم درخواست تمدید - فرم ۲۴ (PDF)
دانلود کنید
فرم درخواست تمدید - فرم ۲۴ (word)
دانلود کنید
چک لیست ارزیابی - فرم ۴۴ (PDF)
دانلود کنید
چک لیست ارزیابی - فرم ۴۴ (word)
دانلود کنید
فرم ممیزی داخلی (PDF)
دانلود کنید
فرم بازنگری مدیریت (PDF)
دانلود کنید
روش اجرای ارزیابی آزمایشگاه های همکار ۱۱۱/۲۰۸/ ر (PDF)
دانلود کنید
فرم تعهد آزمایشگاه همکار (PDF)
دانلود کنید
فرم تعهد پیمانکار فرعی (PDF)
دانلود کنید
فرم تعهد انجام آزمون توسط پیمانکار فرعی (PDF)
دانلود کنید
فرم تعهد انجام آزمون توسط پیمانکار فرعی (word)
آزمایشگاههای همکار تائید شده اداره کل استاندارد استان تهران
کلیک کنید
مشاهده آزمایشگاههای همکار اداره کل
کلیک کنید
مشاهده اطلاعیه های آزمایشگاه های همکار اداره کل
معرفی همکاران
شکوفه شیخ حسینی
مدیر اجرایی
معصومه فرخنده
کارشناس زمینه فعالیت نساجی و چرم و انگ فلزات
مهران منتظریان
کارشناس زمینه فعالیت های شیمیایی و پلیمر، بسته بندی و سلولزی، ساختمانی و معدنی
نورالله اسلامی
کارشناس زمینه فعالیت های برق و الکترونیک، مکانیک و فلزشناسی، مهندسی پزشکی
رضا کریمی
کارشناس زمینه فعالیت های کالیبراسیون
حامد بسطامی
کارشناس زمینه فعالیت های خودرو و نیرو محرکه
دعوت به همکاری در پروژه ارزیابی آزمایشگاههای همکار
مطابق روش اجرایی 111/208/ر کارشناسان فنی که در ارزیابی آزمایشگاههای همکار مشارکت می کنند باید حد اقل 2 سال سابقه کار مرتبط و آزمایشگاهی داشته و به استانداردهای مربوطه مسلط باشند. لذا بدینوسیله خواهشمند است در صورت تمایل به همکاری در این زمینه رزومه و گواهینامه های آموزشی مرتبط خود را به آدرس isiri.qsri@yahoo.com ارسال فرمایید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.
نظرسنجی از آزمایشگاههای همکار
پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی در نظر دارد جهت ارتقاء سطح کیفیت ارزیابی آزمایشگاه های همکار، از آزمایشگاههای همکار نظر سنجی بعمل آورد. بدینوسیله خواهشمند است فرم نظر سنجی فرآیند ارزیابی آزمایشگاههای همکار اداره کل استاندارد استان تهران را تکمیل و به آدرس ایمیل isiri.qsri@yahoo.com و یا به شماره فکس 44622026 ارسال فرمایید.
دانلود کنید
فرم نظرسنجی فرآیند ارزیابی آزمایشگاه های همکار (PDF)
دانلود کنید
فرم نظرسنجی فرآیند ارزیابی آزمایشگاه های همکار (word)