ارزیابی آزمایشگاه ها


سازمان ملی استاندارد ایران در ارزیابی انطباق محصولات تولید داخل و وارداتی که استاندارد آن ها مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد می‌باشد، علاوه بر امکانات آزمایشگاه های خود از همکاری آزمایشگاه های آزمون و یا کالیبراسیون سایر بخش‌ها، نهادها، پژوهشگاه ها و مراکز آموزشی استفاده می نماید. برای این منظور ضروری است آزمایشگاه ها امکانات و تسهیلات لازم برای انجام آزمون ها را داشته باشند و مورد ارزیابی مستمر قرار گیرند. لذا در راستای اجرای این امر مهم، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت پژوهشگاه استاندارد مطابق تفاهم نامه های منعقده به شرح زیر در انجام ارزیابی از آزمایشگاه های همکار و 17025 بعنوان پیمانکار فرعی همکاری می نماید.


تفاهم نامه همکاری با اداره کل استاندارد استان تهران از ابتدای اسفند سال 91 تاکنون مطابق روش اجرایی «تمدید، تعلیق و ابطال گواهینامه آزمایشگاه های همکار» به شماره مدرک 208/111/ر

تفاهم نامه همکاری با اداره استاندارد استان آذربایجان شرقی از ابتدای بهمن سال 95 تاکنون مطابق روش اجرایی «تمدید، تعلیق و ابطال گواهینامه آزمایشگاه های همکار» به شماره مدرک 208/111/ر

تفاهم نامه همکاری با مرکز ملی تایید صلاحیت ایران از ابتدای فروردین سال 96 تاکنون مطابق روش اجرایی «تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق» به شماره مدرک NACI-P15 بر اساس الزامات استاندارد ISIRI-ISO-IEC 17025


کلیه آزمایشگاه های همکار استان موظفند مطابق روش اجرایی 208/111/ر، چهار ماه قبل از اتمام تاریخ اعتبار پروانه تایید صلاحیت نسبت به تکمیل فرم درخواست تمدید (فرم 24) اقدام نموده و به اداره کل استاندارد استان تحویل نمایند. این اداره پس از بررسی و تایید، درخواست را به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت ارجاع می دهد (پیشنهاد می شود جهت تسریع در فرآیند ارزیابی، نسخه ‌ای از درخواست تمدید (فرم 24) به شماره فکس پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت (32861210-026) ارسال شود. درخواست صدور گواهینامه همکار و افزایش دامنه مطابق روش اجرایی 208/111/ر قابل رسیدگی نمی باشد و باید موارد مذکور از مرکز ملی تایید صلاحیت پیگیری شود.

اعتبار هر گواهینامه همکار استانی از تاریخ تمدید، به مدت 2 سال می باشد.
اعتبار هر گواهینامه 17025 مرکز ملی از تاریخ تجدید، به مدت 3 سال می باشد.

مراحل ارزیابی
 • جلسه افتتاحیه (تشریح روش ارزیابی، تشریح اهداف ارزیابی، تایید مراتب محرمانگی، معرفی گروه ارزیابی، هماهنگی در مورد برنامه ارزیابی)
 • ارزیابی سیستم کیفیت آزمایشگاه های همکار استان مطابق چک لیست 44 و ارزیابی سیستم کیفیت آزمایشگاه های تحت کنترل مرکز ملی مطابق چک لیست 17025
 • ارزیابی کفایت فنی آزمایشگاه مطابق دامنه فعالیت
 • جلسه جمع بندی نتایج ارزیابی با حضور اعضا گروه ارزیابی.
 • جلسه اختتامیه با حضور اعضا گروه ارزیابی و مدیران فنی/ کیفی آزمایشگاه: تشریح نقاط قوت، عدم انطباق ها، تذکرات، پیشنهادات و فرصت های بهبود

  مدارک مورد نیاز جهت تمدید گواهینامه آزمایشگاه همکار استان
 • فرم درخواست تمدید - فرم ۲۴
 • فرم تعهد انجام آزمون توسط پیمانکار فرعی (آزمایشگاه آزمون/ آزمایشگاه کالیبراسیون)
 • پیوست‌های روش اجرایی به شماره مدرک 208/111/ر
  (فرم مشخصات کلی- مشخصات شغلی و آموزشی کارکنان- تجهیزات و مواد- دامنه فعالیت- گزارش ممیزی داخلی ممیزی داخلی-صورتجلسه بازنگری مدیریت-تعهدات آزمایشگاه های همکار- گزارش عملکرد ماهانه)

  مدارک مورد نیاز جهت تجدید/ اعطاء و گسترش دامنه گواهینامه آزمایشگاه های 17025
 • فهرست مستندات مورد نیاز
 • دعوت به همکاری در پروژه ارزیابی آزمایشگاه های همکار
  مطابق روش اجرایی 208/111/ر، کارشناسان فنی که در ارزیابی آزمایشگاه های همکار مشارکت می کنند باید حداقل مدرک کارشناسی، سابقه کار مرتبط آزمایشگاهی داشته و به استانداردهای مربوطه مسلط باشند. لذا بدینوسیله خواهشمند است در صورت تمایل به همکاری در این زمینه رزومه و گواهینامه های آموزشی مرتبط خود را به آدرس isiri.qsri@yahoo.com ارسال فرمایید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.
  فرمت رزومه

  نظرسنجی از آزمایشگاه های همکار
  پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت در نظر دارد جهت ارتقاء سطح کیفیت ارزیابی آزمایشگاه های همکار، از آزمایشگاه های همکار نظرسنجی بعمل آورد. بدینوسیله خواهشمند است فرم نظرسنجی فرآیند ارزیابی آزمایشگاه های همکار را تکمیل و به آدرس ایمیل isiri.qsri@yahoo.com و یا به شماره فکس 32861210-026 ارسال فرمایید.
  فرم نظرسنجی فرآیند ارزیابی آزمایشگاه های همکار و 17025
  اطلاعات مرتبط با آزمایشگاههای همکار ادارات کل استاندارد استانها
  کلیک کنید
  مشاهده آزمایشگاههای همکار ادارات کل استاندارد استانها