آخرین اخبار
یکشنبه - 1 اسفند 1395
ارسال گزارش تحلیلی آزمون مهارت "کالیبراسیون میکرومتر"
شنبه - 30 بهمن 1395
برگزاری آزمون مهارت فرآورده های نفتی-گروه دو و سه
شنبه - 30 بهمن 1395
ارسال گزارش تحلیلی الگوی "آزمون مهارت فرآورده هاي نفتي- گازوئيل "
شنبه -16 بهمن 1395
اطلاعیه فروش اقلام باقیمانده آزمون مهارت
دوشنبه - 13 دی 1395
ارسال گزارش تحلیلی آزمون مهارت فرآورده های نفتی- روغن موتور، از طریق سامانه پورتال