آخرین اخبار
چهارشنبه- 28 تیر 1396
جابجایی مکان پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی و مرکز آزمون مهارت استاندارد
دوشنبه - 19 تیر 1396
توزیع گزارش نهایی آزمون مهارت خواص مکانیکی پلاستیکها- MFR
سه شنبه - 12 اردیبهشت 1396
فراخوان پذیرش سرارزیابان و کارشناسان فنی برای تیم های ارزیابی پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازر ...
سه شنبه - 12 اردیبهشت 1396
تفاهم نامه همکاری پژوهشگاه استاندارد و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
دوشنبه - 23 اسفند 1395
برگزاری آزمون مهارت روغن موتور ـ گروه 2 و 3