آخرین اخبار
سه شنبه - 18 آبان 1395
اولین بازدید سرپرست محترم پژوهشگاه استاندارد – جناب آقا ی دکتر سرشتی- از پژوهشکده سیستم های مدیریت ک ...
چهارشنبه - 5 آبان 1395
مراسم تکریم و معارفه سرپرست پژوهشگاه استاندارد برگزار شد
سه شنبه - 4 آبان 95
پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت، تاریخ (10-09/ 08/ 95)
شنبه - 1 آبان 1395
برگزاری دوره آموزشی سرارزیابی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025، تاریخ (13-09/ 08/ 95)
دو شنبه - 12 مهر 1395
شروع ثبت نام الگوهای آزمون مهارت خواص مکانیکی پلاستیک ها