آخرین اخبار
دوشنبه - 13 دی 1395
ارسال گزارش تحلیلی آزمون مهارت فرآورده های نفتی- روغن موتور، از طریق سامانه پورتال
شنبه - 11 دی 1395
ارائه " تجربه مدیریتی ایجاد مرکز آزمون مهارت" به صورت سخنرانی، در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیری ...
دوشنبه - 22 آذر 1395
تمدید ثبت نام الگوهای آزمون مهارت خواص مکانیکی پلاستیک ها
یکشنبه - 21 آذر 1395
ارائه مقاله در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
سه شنبه - 18 آبان 1395
اولین بازدید سرپرست محترم پژوهشگاه استاندارد – جناب آقا ی دکتر سرشتی- از پژوهشکده سیستم های مدیریت ک ...